ดอกกัญชา

ดอกกัญชา

ดอกกัญชา หรือดอกของพืชชนิด Cannabis Sativa, Indica และ Hybrid (ผสมผสาน) มีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่เป็นสารอาหาร ยา และยาเสพติด ในบางประเทศ กัญชาถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเนื่องจากมีสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดความเมา หรือ ทำให้เกิดอาการข้างเคียง นั่นคือ สาร THC (Tetrahydrocannabinol) ที่มีส่วนทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนา

อย่างไรก็ตาม กัญชายังมีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่น CBD (Cannabidiol) ซึ่งมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวด ลดอาการวิตกกังวล และช่วยในการรักษาโรคอื่น ๆ บางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ได้ทำการดีกฎหมายในการใช้กัญชาในเชิงการแพทย์ ในขณะที่อีกหลายประเทศยังคงรักษากฎหมายที่ห้ามการใช้กัญชา

สำหรับประเทศไทย ก็มีการปลดล็อกกฎหมายในเรื่องการใช้กัญชาในเชิงการแพทย์ และการวิจัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย แต่การใช้กัญชาเพื่อเล่น หรือเสพติดยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายไทย

ยังไงก็ตาม ความสนใจในกัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทดลองนำกัญชาไปใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ มีหลายกรณีที่พบว่ามีผลดีต่อผู้ป่วย อาทิ การใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ โรคลมชัก อาการปวดเรื้อรัง และอาการความวิตกกังวล

ที่น่าสนใจที่สุดคือ สาร CBD ที่มีอยู่ในกัญชา ซึ่งไม่มีฤทธิ์ขับเสพติด เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย และถือเป็นสารประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย เช่น น้ำมันกัญชา และอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในการปลูก การสกัดสาร และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมายอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชายังคงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และกฎหมายของแต่ละประเทศ การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์หรือการวิจัย ควรปฏิบัติตามกฎหม

สินค้ากัญชา
ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้ากัญชา
Scroll to Top