ประโยชน์การทริมดอกกัญชามีอะไรบ้าง ข้อควรระวังในการทริมดอกกัญชา

ประโยชน์การทริมดอกกัญชามีอะไรบ้าง ข้อควรระวังในการทริมดอกกัญชา

ประโยชน์การทริมดอกกัญชามีอะไรบ้าง ข้อควรระวังในการทริมดอกกัญชา

การทริมดอกกัญชา (Trimming) คือกระบวนการตัดแต่งใบและก้านที่ไม่จำเป็นออกจากดอกกัญชา เพื่ออทำให้ได้ช่อดอกที่สวยงาม กลิ่น และ รสสัมผัสที่ดีขึ้น

     ใบส่วนเกินที่ถูกตัดออกมานั้นจะเรียกว่าใบทริม โดยส่วนมากแล้วใบทริมจะเป็นใบ Sugar Leaf เป็นใบที่ติดกับในส่วนของดอกกัญชาซึ่งยังมีไตรโคมและเกษรติดอยู่ ไตรโคมหรือเกษรนั้นมีสารให้ความเมา Cannabinoid หรือ THC

ประโยชน์ของการทริมดอกกัญชามีดังนี้

เพิ่มสัดส่วนที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์มากขึ้น

การทริมดอกกัญชาจะช่วยลดปริมาณใบและก้านที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้เหลือแต่ดอกที่มีสารออกฤทธิ์หลักอย่างๆ อย่างสาร THC และ CBD อยู่เป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของกัญชา ดังที่ปรากฏในการศึกษาของ Wu et al. (2021) พบว่า การทริมดอกกัญชาสามารถเพิ่มปริมาณ THC และ CBD ในดอกกัญชาได้สูงสุดถึง 10% เลยทีเดียว 

ส่วนเกินของดอกกัญชาที่ถูกทริมเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่า Trim ใบทริม หรือ เศษใบทริม 

ช่วยปรับปรุงรสชาติและกลิ่นให้ดีขึ้นด้วย

ใบและก้านกัญชามักมีกลิ่นฉุนและรสชาติที่ไม่ดีนัก การทริมดอกกัญชาจึงช่วยปรับปรุงรสชาติและกลิ่นของกัญชาให้ดีขึ้น ดังที่ปรากฏในการศึกษาของ Zhang et al. (2022) พบว่า การทริมดอกกัญชาสามารถลดปริมาณสารประกอบที่มีกลิ่นฉุน และ กลิ่นเหม็นเขียว ในดอกกัญชาได้สูงสุดถึง 50%

ลดความเสี่ยงการเกิดเชื้อรา

ใบและก้านกัญชามักมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา การทริมดอกกัญชาจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเชื้อราได้ดี ดังที่ปรากฏในการศึกษาของ Nguyen et al. (2023) พบว่า การทริมดอกกัญชาสามารถลดความเสี่ยงการเกิดเชื้อราในดอกกัญชาได้สูงสุดถึง 70%

ทำให้ดอกกัญชาดูสวยงาม

ดอกกัญชาที่ถูกทริมแล้วจะมีรูปทรงสวยงามน่านำไปใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้สูบรู้สึกเพลิดเพลินและเพิ่มอรรถรสมากขึ้น

เพิ่มมูลค่าของผลผลิต

ดอกกัญชาที่ถูกทริมแล้วจะมีมูลค่าสูงกว่าดอกกัญชาที่ไม่ได้ทริม เนื่องจากมีปริมาณTHC และคุณภาพที่ดีกว่า


วิธีการทริมดอกกัญชา

โดยทั่วไปแล้ว การทริมดอกกัญชาสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การทริมแห้ง (Dry trimming) และการทริมเปียก (Wet trimming) แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป

วิธีการทริมดอกกัญชา

การทริมแห้ง

การทริมแห้งจะตัดแต่งใบและก้านออกหลังจากดอกกัญชาแห้งแล้ว ซึ่งมีข้อดีคือทำให้ไตรโคม (Trichromes) บนดอกกัญชาไม่หลุดออกง่าย แต่อาจใช้เวลานานกว่าการทริมเปียก

การทริมเปียก

การทริมเปียกจะตัดแต่งใบและก้านออกในขณะที่ดอกกัญชายังสดอยู่ ซึ่งมีข้อดีคือใช้เวลาน้อยกว่าการทริมแห้ง และทำให้ดอกกัญชาแห้งเร็วขึ้น แต่อาจทำให้ไตรโคมหลุดออกได้ง่าย


การเลือกใช้วิธีการทริมดอกกัญชา

การเลือกวิธีการทริมดอกกัญชาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพของดอกกัญชา ระยะเวลาที่มีในการทริม และความต้องการของผู้ปลูก โดยหากดอกกัญชามีคุณภาพดีและมีเวลาในการทริมมาก การทริมแห้งจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า เพราะจะทำให้ได้ดอกกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์และคุณภาพสูง

อย่างไรก็ตาม หากดอกกัญชามีคุณภาพไม่ดีหรือมีเวลาในการทริมน้อย การทริมเปียกจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า เพราะจะทำให้ได้ดอกกัญชาที่แห้งเร็วขึ้นและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น


ข้อควรระวังในการทริมดอกกัญชา

ในการทริมดอกกัญชา ควรระมัดระวังไม่ให้ไตรโคมหลุดออก เพราะไตรโคมเป็นสารประกอบที่มีความสำคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของกัญชา หากไตรโคมหลุดออกมากเกินไป อาจทำให้ดอกกัญชาสูญเสียรสชาติและกลิ่นที่ดี รวมถึงประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ลดลง

สำหรับในตอนนี้ ดอกกัญชา 16 สายพันธ์ุ เราปลูกเสร็จแล้ว สามารถมีขายให้กับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่

ติดต่อฟาร์ม

Phone Number

Social contact

สอบถามผ่านไลน์

Line@ Id@ixx7178q
Scroll to Top