เกี่ยวกับเรา วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล พัฒนาไกลไปข้างหน้าเพื่อปวงประชาและพี่น้อง    มุ่งมั้นทางด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีของปวงประชาและพี่น้อง

เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร และทำไมต้องเกษตรอินทรีย์? เกษตรกรและการเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานจนกลายเป็นรากฐานของสังคมไทย การปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นการผลิตของคนส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของคนเพาะปลูกและทำอาชีพเกษตรกรจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคม วัฒนธรรม การปกครอง การกินอยู่ ความคิด ความเชื่อ การค้าขาย เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ

คุณห่วงใยโลกเหมือนที่เราทำหรือไม่? มาทำการเกษตรอินทรีย์กันเถอะ!!

ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

แผนที่ วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

บมความและข่าวการปลูกกัญชา

ลักษณะ ใบกัญชา 3 สายพันธ์ Sativa, Indica และ Ruderalis

ลักษณะ ใบกัญชา 3 สายพันธ์ Sativa, Indica และ Ruderalis
Read More →

กัญชา สาย พันธุ์ ruderalis

กัญชา สาย พันธุ์ Ruderalis,Ruderalis
Read More →

สบู่ กัญชา,สบู่กัญชา

สบู่ กัญชา,สบู่กัญชา,วิธีการทำสบู่กัญชา
Read More →
Scroll to Top