เกี่ยวกับเรา วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล พัฒนาไกลไปข้างหน้าเพื่อปวงประชาและพี่น้อง    มุ่งมั้นทางด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีของปวงประชาและพี่น้อง

เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร และทำไมต้องเกษตรอินทรีย์? เกษตรกรและการเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานจนกลายเป็นรากฐานของสังคมไทย การปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นการผลิตของคนส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของคนเพาะปลูกและทำอาชีพเกษตรกรจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคม วัฒนธรรม การปกครอง การกินอยู่ ความคิด ความเชื่อ การค้าขาย เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ

คุณห่วงใยโลกเหมือนที่เราทำหรือไม่? มาทำการเกษตรอินทรีย์กันเถอะ!!

ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

แผนที่ วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

บมความและข่าวการปลูกกัญชา

Colin og อาการ ,colin og rbx สรรพคุณ

Colin og อาการ ,colin og rbx สรรพคุณ

Read More →

Mandarin cookies อาการ

Mandarin cookies อาการ

Read More →

ดอกกัญชา

ดอกกัญชา

Read More →
Scroll to Top