รายละเอียดใบอนุญาตชุมชนหงส์หินก้าวไกล

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้แก่ วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล
ที่ตั้ง : เลขที่ 71 หมู่ที่ 11 ตําบลหงส์หิน
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150
โทรศัพท์: 0820921500 โทรสาร: E-mail address:[email protected]
เพื่อเป็นหลักฐานว่า ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เรียบร้อยแล้ว

รหัสทะเบียน 6-56 – 02 – 04 / 1 – 0046
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ หกิจชุมชน ก้าวไกล นาง รวิภา รินแก้ว
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
ได้รับอนุญาตเพาะปลูกจํานวน 440 ต้น
โดยมีสถานที่ทําการ คือ วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

การจดแจ้งการปลูก กัญชง ผ่านแอพพลิเคชั่นปลูกกัญ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขจดแจ้ง: 65-1-3-0025133 (มีผลใช้วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)
ประเภทการจดแจ้ง: เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
สิ่งที่ปลูก: กัญชา
จํานวนต้น: 2,000 ต้น
วันที่บันทึก: 4/6/2565
วันที่รับแจ้ง: 9/6/2565
สถานที่ปลูก: โฉนดที่ดินเลขที่ 22037 เล่ม 221 หน้า 37 ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 11 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150
เหตุผลการปลูก: จดแจ้งเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
แหล่งที่มา: จากผู้ได้รับอนุญาตเดิม/หน่วยงานรัฐ
ละติจูด: 19.529912
ลองจิจูด: 100.095190
เลขผู้ประกอบการ: 6-56-02-04/1-0046
ชื่อผู้ประกอบการ: นาง รวิภา รินแก้ว
พื้นที่: (ตารางเมตร) 1,128

การจดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชง ผ่านแอพพลิเคชั่นปลูกกัญ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกลที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นธุรกิจหลักคือการเพาะปลูกกัญชาแบบออร์แกนิก
เราใช้เฉพาะส่วนผสมปุยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อกัญชาจะให้สาร THC และ CBD ในปริมาณที่สูง
โดยหลักของเราคือการเพาะปลูกกัญชาแบบออร์แกนิก การเพาะปลูกกัญชาออร์แกนิกทั้งหมดของเราทำจากส่วนผสมปุยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อ
จัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับลูกค้าของเรา ในฐานะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกลเรามุ่งมั่นที่จะปลูกกัญชาออร์แกนิก
ตอนนี้เราเป็นหนึ่งในผู้ปลูกฝังชั้นนำในชุมชนของ เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์กัญชาออร์แกนิก
ระดับพรีเมียมมา ตั้งแต่ปี 2564 โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน  เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้คนในประเทศไทย และเป้าหมายที่สำคัญของเราคือส่งออกไปยังต่างประเทศ

วิธีใช้น้ำมันกัญชา อาจารย์หมอ เดชา ส่งที่คุณควรจะต้องรู้
บทความ

วิธีใช้น้ำมันกัญชา อาจารย์หมอ เดชา

วิธีใช้น้ำมันกัญชา อาจารย์หมอ เดชา สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้

Read More →
ใบกัญชา ภาษาอังกฤษ, weed แปลว่า อะไร, ปุ้น ภาษาอังกฤษ
บทความ

ใบกัญชา ภาษาอังกฤษ, weed แปลว่า อะไร?, ปุ้น ภาษาอังกฤษ

ใบกัญชา ภาษาอังกฤษ, weed แปลว่า อะไร, ปุ้น ภาษาอังกฤษ

Read More →
บทความ

เลิกกัญชา ผล ข้าง เคียง

เลิกกัญชา ผล ข้าง เคียง

Read More →
บทความ

ประโยชน์ของกัญชา 10 ข้อ

ประโยชน์ของกัญชา 10 ข้อ

Read More →
โทษของกัญชา 10 ข้อที่คุณต้องรู้
บทความ

โทษของกัญชา 10 ข้อที่คุณต้องรู้

โทษของกัญชา 10 ข้อที่คุณต …

Read More →
การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ
บทความ

การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในการสันทนาการมากมายในประเทศหลายประเทศทั่วโลก

Read More →
Scroll to Top