ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร และทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ ? เกษตรกรและการเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานจนกลายเป็นรากฐานของสังคมไทย การปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นการผลิตของคนส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของคนเพาะปลูกและทำอาชีพเกษตรกรจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคม วัฒนธรรม การปกครอง การกินอยู่ ความคิด ความเชื่อ การค้าขาย เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ

รอบปลูก 4 พ.ย. 2566 นับถอยหลังรอเก็บผลผลิตรอบนี้ 4 มี.ค. 2567

:
:
:

คุณห่วงใยโลกเหมือนที่เราทำหรือไม่? มาทำการเกษตรอินทรีย์กันเถอะ!!

Welcome To HongHinTh.com

เราทำการเกษตรอินทรีย์โดยทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์

ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส,ทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้น ไม่มีสารพิษ หรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรมใดๆ

  • หลักการผลิตพืชอินทรีย์
  • 1. พื้นที่ที่ทำการเกษตรนั้นต้องไม่เคยทำการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • 2. พื้นที่ควรมีลักษณะค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง
  • 3. พื้นที่ต้องอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • 4. พื้นที่ควรอยู่ห่างจากแปลงที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
  • 5. พื้นที่ห่างจากถนนหลวงหลัก
  • 6. พื้นที่มีแหล่งน้ำที่ปลอดสารพิษ

ติดต่อฟาร์ม

วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล เลขที่ 71 หมู่.11, ต. หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา, 56150 Mobile Phone 087-026-4311 082-092-1500

ข่าวและบทความต่างๆเกี่ยวกับกัญชา

บทความ

4 สายพันธุ์กัญชายอดนิยม และกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ผ่านการรับรอง

4 สายพันธุ์กัญชายอดนิยม แ ...
Read More →
บทความ

คีฟ (kief) กัญชา คืออะไร?

คีฟ (kief) กัญชา คืออะไร? ...
Read More →
10 สิ่งที่มือใหม่มักเข้าใจผิดในการปลูกกัญชา BG
บทความ

10 สิ่งที่มือใหม่มักเข้าใจผิดในการปลูกกัญชา

10 สิ่งที่มือใหม่มักเข้าใ ...
Read More →
บทความ

แฮช (Hash) คืออะไร? วิธีการทำ Hash

แฮช (Hash) คืออะไร? แฮช ( ...
Read More →
กัญชาเข้มข้นคืออะไร
บทความ

กัญชาเข้มข้นคืออะไร? มีแบบไหนบ้าง?

กัญชาเข้มข้นคืออะไร? มีแบ ...
Read More →
โรซิน ( Rosin ) คืออะไร?
บทความ

โรซิน (Rosin) คืออะไร?

โรซิน (Rosin) คืออะไร? ใน ...
Read More →
Scroll to Top