กัญชา สาย พันธุ์ ruderalis

กัญชา สาย พันธุ์ Ruderalis

กัญชา Ruderalis เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กัญชาหลัก ซึ่งรวมถึง Cannabis sativa และ Cannabis indica สายพันธุ์ Ruderalis มีลักษณะเฉพาะดังนี้:

  1. ขนาดและรูปลักษณ์: กัญชา Ruderalis มีขนาดเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นๆ มีความสูงประมาณ 1-2.5 ฟุต เป็นพืชที่แข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  2. การเจริญเติบโต: Ruderalis เป็นสายพันธุ์ที่ “auto-flowering” คือเริ่มออกดอกโดยอิสระจากปัจจัยแสง ซึ่งต่างจาก Sativa และ Indica ที่เริ่มออกดอกเมื่อได้รับแสงน้อยลง
  3. THC และ CBD: กัญชา Ruderalis มีปริมาณ THC ที่ต่ำกว่าสายพันธุ์อื่นๆ แต่มักมีปริมาณ CBD ที่สูงกว่า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากกว่าการใช้เพื่อผลทางจิตใจ
  4. ทนทานต่อสภาพอากาศ: มีที่มาจากภูมิภาคที่มีสภาพอากาศรุนแรง เช่น รัสเซีย, มองโกเลีย และภาคเหนือของเอเชียกลาง ทำให้ Ruderalis ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนและเย็นจัดได้ดี
  5. การใช้งาน: ด้วยคุณสมบัติที่มีปริมาณ THC ต่ำและ CBD สูง ทำให้ Ruderalis เป็นที่นิยมในการผสมพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อผลิตพันธุ์ที่มีลักษณะ auto-flowering และมีประสิทธิภาพทางการแพทย์

กัญชา Ruderalis ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภคเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีปริมาณ THC ที่ต่ำ แต่เป็นที่สนใจในวงการการแพทย์และการเพาะปลูกพันธุ์กัญชาเพื่อการแพทย์.

Our product
ติดต่อฟาร์ม
Scroll to Top