ปลูกแล้วจ้า รอบใหม่ 4 พ.ย. 2566 ทั้งหมด 15 สายพันธ์ุ

อัพเดทข่าวสาร!!ปลูกแล้วจ้า รอบใหม่ 4 พ.ย. 2566 ทั้งหมด 15 สายพันธ์ุ

ปลูกแล้วจ้า รอบใหม่ 4 พ.ย. 2566 ทั้งหมด 15 สายพันธ์ุ

Total 15 Strains

1. Bruce banner ( Hybrid ) 32 ต้น

2. Copacabana ( Sativa ) 37 ต้น

3. Super silver hash ( Hybrid ) 52 ต้น

4. Congo ( Sativa ) 18 ต้น

5. Orange velvet underground ( Hybrid ) 27 ต้น

6. Honey cream ( Hybrid ) 43 ต้น

7. Compound z ( Hybrid ) 61 ต้น

8. Lemon berry candy ( Hybrid ) 50 ต้น

9. Godfather og ( Indica ) 48 ต้น

10. Banana candy kush ( Indica ) 21 ต้น

11. Cookie gelato ( Hybrid ) 10 ต้น

12. Afghanica ( Hybrid ) 3 ต้น

13. StreudleZ ( Hybrid ) 6 ต้น

14. Esstella ( Sativa ) 4 ต้น

15. Royel gorilla ( Hybrid ) 3 ต้น

รวมทั้งหมด 415 ต้น

ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้ากัญชา

Scroll to Top